Obrazem na "Oslích hřbetech"

Pohled na les Vignes z vyhlídky při výstupu k la Caxe.
Pohled na Pas de Souci z téže vyhlídky, ono místo, kde se na kanoích nedá projet.
Usedlost la Caxe z 15. století. Její majitel, když viděl náš zájem, nás provedl nejen po usedlosti, ale i na vyhlídku na "Oslí hřbety". Před 8 lety zdejší usedlost koupil, a od té doby jí opravuje. Příští rok by měla přivítat první hosty, neboť zde chce otevřít turistickou ubytovnu. My jsme obdivovali hlavně netradiční střechy.
Takto vypadá místnost zenvitř. Strop je tvořen klenbou z kamenů. Na tuto klenbu jsou pak zvenku položeny další ploché kameny podobně jako tašky. Tento způsob stavby byl vynucen chudobou zdejších obyvatel, kteří tedy stavěli z toho, co měli po ruce.
A takto vypadá střecha vyrobená v 18. století. Střecha nevydržela těch 200 let, ale je zde alespoň v řezu dobře vidět způsob stavby.
A toto jsme my.
Pohled z "Oslích hřbetů" k la Maléne.
Zřícenina hradu Blanquefort. Odsud jsme viděli nejvíce supů. Viz další obrázky.