Obrazem v Ženevě

Hodiny v parku na břehu jezera. Opravdu jdou a každý měsíc se mění i název měsíce, který je vysázen pod hodinami z květin.
Socha la Combourgeoisie z boku.
A nyní zepředu.
Byla postavena na památku připojení ženevského kantonu ke švýcarské konfederaci a věnována lidem ženevským (na soše je stějně dvojsmyslný nápis, tak se neptejte, jestli to lidé věnovali nebo dostali).
Vodotrysk s názvem "le Jet d'eau". Každou vteřinu tryská 500 litrů vody rychlostí 200 km/h až do výšky 140 m. K tomu je zapotřebí dvou vodních čerpadel. Každé čerpadlo má výkon 250 kW, je napájeno 2400 V a má 1500 otáček za minutu. V noci je tento vodotrysk osvětlen dvaceti reflektory o celkovém příkonu 13,5 kW. V provozu je od roku 1891 a v roce 1951 proběhla jeho renovace.
Provozní doba v roce 2000
 
28.2. - 2.4.
pondělí - čtvrtek14:00 - do slunce západu
pátek - neděle a svátky10:00 - do slunce západu
 
3.4. - 30.4.
pondělí - čtvrtek10:00 - do slunce západu
pátek - neděle a svátky10:00 - 22:30
 
1.5. - 17.9.
každý den9:00 - 11:15
 
18.9. - 15.10.
pondělí - čtvrtek10:00 - do slunce západu
pátek - neděle a svátky10:00 - 22:30
Radnice
Katedrála St-Pierre. Zepředu.
Boční pohled.
Pohled na zadní věže.
ŽD8 na terase před kostelem. V mapě je pouze jako Temple a my jsme se zapomněli podívat, jak se jmenuje. Byl na konci ulice "Rue de la Fontaine ", u fontány s nějakým poledníkem.
A toto je ona fontána s poledníkem.
Detail bublající vody na poledníku.
Muzeum Barbier-Mueller
Naproti muzeu je vystaveno několik kanónů. Za nimi na zdi jsou fresky zachycující historii města.
Starověk:
Náhlý příchod Julia Cesara do města (tehdy oppida) 58 let před Kristem.
Středověk:
Hrabě ženevský na výročním trhu ve městě.
A tento text si ŽD8 nezapamatovala i přesto, že si ho četla. Byl schovaný za židlemi, a proto nešel vyfotografovat. Mělo by se jednat o výjev asi ze 16. století a měl by souviset s reformátory.
Basilika Notre Dame
 
Zeď reformátorů. Jsou zde vysochání reformátoři církve - Kalvín a spol.
Zeď byla tak popsaná, že ani ŽD8 už neměla sílu si přečíst více.
 
Vchod do areálu Organizace spojených národů, kde se nalézá palác, který je druhou největší stavbou na starém kontinentě.
A před vchodem do OSN byla právě demonstrace na podporu Tibetu.
Transparenty opřené o vchodová vrata.