No: 138 aa - Kopalnia Złota w Złotym Stoku

„Zlaté místo“

Kategorie : PODZEMNÍ ATRAKCE
Okres : neurčen
Dne 2.8.2015 měli známku


Poznámky sběratelů k tomuto známkovému místu
9.8.2015 21:14 - Pařez [zerap@seznam.cz]
Známku jsme koupili v kase u štoly Gertruda. Prohlídka podzemí byla spolu s Poláky - v polštině. Je to dost dělané jako šou pro děti. Dost jsme toho nachodili. Byla v tom i jízda podzemním vláčkem. V restauraci u Gertrudy jsme pojedli, dá se naštěstí platit kartou. Vstupné do štoly jsme jako skupina usmlouvali na 15 zl. na osobu.
Městečko Zloty Stok, ležící na hranici ČR a Polska, jsme navštívili během dovolené v Jeseníkách. Respektive jsme shlédli pouze zdejší zlatý důl. Auta jsme nechali na parkovišti nedaleko dolu zdarma a vydali se k pokladně, ve které jsme koupili balíček zážitků, zahrnující prohlídku dolu, plavbu na lodičce a oběd v místní restauraci. Nutno říci, že prohlídku jsme měli domluvenou 14 dní předem. Potom jsme zamířili do prodejny suvenýrů, kde jsme získali razítka do památníku a koupili pohledy. Následně nás již čekala plavba na lodičce, příznačně pojmenované Titanic. Plavili jsme se štolou dlouhou 200 metrů tam a zpět, náš průvodce představoval zároveň pohon plavidla, odstrkujíc se od pozůstatků elektrického vedení na stěnách. Zajímavostí bylo, že ve vodě nežijí žádní živočichové, protože je voda jedovatá v důsledku těžby arseniku. Po 45-ti minutách jsme zdárně přistáli a ihned jsme pokračovali v další prohlídce zlatého dolu, zvaného Gertruda. Průvodkyně nás zavedla dovnitř dolu a pověděla nám o historii těžby. Dále nás provedla muzejními expozicemi, kde  jsme viděli bohatou sbírku map a plánů dolu z období XVIII až XX století, ve vitrínách staré hornické a hutnické nářadí, minerály, sbírku hornických lamp, muflovou pec, laboratorní pec, ve které bylo tavené zlato a vozík z XVIII. století pro přepravu rudy. Neatraktivnější ovšem byla místnost, ve které jsme viděli obrovské množství zlata, které zde bylo za 700 let vytěženo. Až oči přecházely z těch 1066 zlatých cihel. Pěkná byla také kaplička patrona horníků – sv. Kryštofa. Kolem nás prošla jiná skupina návštěvníků, o kterých průvodkyně prohlásila, že je to ztracená pondělní exkurze – my jsme zde byli ve čtvrtek. Během prohlídky kolem nás prošla záhadná osoba – gnóm, který stráží zlato v dolech. Gnómy jsou prý duchové nešťastných horníků, kteří zahynuli v dolech. Po prohlídce muzejní části, jsme se vystoupali po schodech a ocitli se v Chodbě smrti, kde byli odsouzeni k smrti horníci, u kterých existovalo podezření, že ukradli zlato.  .Chodbou smrti jsme museli projít potmě – velmi zajímavý zážitek. Naštěstí se nám tento krátký úsek podařilo projít bez potíží a čekal na nás další atraktivní zážitek – jízda na skluzavce. Když jsme ze skluzavky sjeli dolů, ocitli jsme se v části štoly, kde jsme mohli vidět výstražné cedulky. Je to kolekce cedulí s předpisy bezpečnosti práce, kde jsou zvěčněné různé hesla, pokyny a výstrahy. Z této místnosti jsme již vyšli na světlo boží, ale prohlídka stále ještě nekončila. Vyšli jsme ze štoly Gertruda a vyšlapali malý kopeček nad štolou. Pokračovali jsme kolem lanového parku, kam si můžete také zakoupit vstupenku, až asi k 500 metrů vzdálené Horní černé štole. Po vejití dovnitř jsme sestoupili po železném schodišti k podzemnímu vodopádu – jedinému v Polsku. Hluboko pod zemí, v malé místnosti, voda padá z výšky 8 metrů před návštěvníky a oplachuje obličeje nadšených turistů. Od vodopádu jsme se vrátili ke schodišti a sestoupili úplně dolů. Ocitli jsme se v dlouhé chodbě, kde byly koleje. Chodbou jsme šli asi 200 metrů k podzemnímu nástupišti. Nasedli jsme do důlního vlaku a ten nás 300 metrů dlouhou štolou vyvezl za půl minuty ven. Byli jsme opět v areálu, kde jsme na začátku koupili vstupenky. Když jsme vlak opustili, průvodkyně nám nabídla možnost vypít čaj s malým množstvím arzeniku, vyrazit si sám pamětní minci či zakoupit pamětní listinu na návštěvu Zlatého dolu z ručního papíru. My jsme ovšem již měli velký hlad a proto jsme zašli do zdejší restaurace na oběd, který jsme měli taktéž v ceně vstupenky. Po obědě jsme si všichni, dospělí i děti, šli vyzkoušet propírání zlata. Dostali jsme zlatokopeckou pánev s pískem a zrnky zlata, které jsme museli proprat pomocí malé nádrže s vodou. Povedlo se. I tato atraktivita byla v ceně vstupenky. Poté jsme již areál opustili odjeli zpět do ČR. Celkem jsme zde strávili čtyři hodiny a to jsme zdaleka nešli na všechny atrakce.
Ještě podrobnější informace najdete zde na turistika.cz, vyhledejte uživatele jirkacek a článek Zloty Stok

Statistika prodeje známek v roce 2015

Měsíce v roce


Prosím, aktualizujte zde údaj, zda známku měli či neměli, co nejčastěji.
Toto zadání se projeví v záhlaví místa a ve statistice prodeje (čím víc údajů, tím přesnější bude graf).
Stačí zadat pouze den / měsíc a jestli známku měli či neměli (rok to doplní samo),
pokud zadáváte jiné než letošní datum, musíte zadat i rok tedy - den / mesic / rok.

Datum návštěvy : 


Do poznámky zapisujte nějaké zajímavější postřehy.
Poznámka typu "mají známku" je trochu zbytečná, k tomu slouží volba výše.
E-mail a jméno jsou nepovinné, kdo nechce, nemusí je vyplňovat.

Nová poznámka :
Jméno :   E-mail : 


Sem můžete zadat cenu, za kterou TZ prodávají, pokud je vyšší nebo nižší než 8 Zl.
Zadáním 8 Zl se zruší zobrazování informace o předražení či zlevnění.

Cena TZ : Zl   


Ohodnocená místa se zobrazí ve filtru „Zlatá místa“ nebo na „Černé listině“
hodnocení míst dobře zvažte, hodnocených míst by nemělo být mnoho (jen těch pár nejlepších a nejhorších).

Hodnocení místa : 


Tlačítkem Ulož se najednou uloží výše vyplněné údaje,
nemusíte vyplňovat vše, co nevyplníte, to se neuloží.


Technické připomínky a informace k českým TZ posílejte na k8@kreteni.cz
informace k ostatním státům můžete posílat Fredovi na adresu jardafredo (zavináč) gmail . com

Pokud jste se dostali na tuto stránku z nějakého vyhledávače,
tak správný vstup je ze stránky : http://k8.kreteni.eu/tz/