Bez poznámek sběratelů

CHARKOVSKÁ


No: 371 - Палацово-парковий комплекс * Шарівка

Kategorie : Zámky
Okres : Bohoduchivskyj
Poznámky : 
22.2.2011 16:19 -
Zámecký a parkový komplex * Šarivka

No: 372 - Покровський монастир, XVII-XIX ст. * Харків

Kategorie : Církevní památky
Okres : Charkivská městská rada
Poznámky : 
16.5.2011 18:37 -
Pokrovský klášter, XVII.-XIX. stol. * Charkiv

No: 373 - Пархомівський художній музей ім. П. Ф. Луньова

Kategorie : Ostatní
Okres : Krasnokutskyj
Poznámky : 
5.3.2011 14:49 -
Parchomivské umělecké muzeum P. F. Luňova

No: 374 - Благовіщенський кафедральний собор, 1888-1901 * Харків

Kategorie : Církevní památky
Okres : Charkivská městská rada
Poznámky : 
16.5.2011 18:37 -
Blahoviščenská katedrála, 1888-1901 * Charkiv

No: 375 - Будинок Держпрому, 1925-1928 * Харків

Kategorie : Ostatní
Okres : Charkivská městská rada
Poznámky : 
16.5.2011 18:37 -
Budova "Deržpromu", 1925-1928 * Charkiv

No: 376 - Національний музей Г. С. Сковороди * Сковородинівка

Kategorie : Muzea, skanzeny, galerie
Okres : Zoločivskyj (Charkov)
Poznámky : 
26.10.2011 18:17 -
Národní muzeum H. S. Skovorody * Skovorodynivka

No: 377 - Пам'ятник Т.Г.Шевченку, 1935 * Харків

Kategorie : Památníky
Okres : Charkivská městská rada
Poznámky : 
16.5.2011 18:38 -
Památník T. Ševčenka, 1935 * Charkiv

No: 378 - Художньо-меморіальний музей І.Ю.Рєпіна * Чугуїв

Kategorie : Muzea, skanzeny, galerie
Okres : Čuhuivskyj

No: 379 - Успенський собор, 1771-1777 * Дзвіниця, 1821-1844. Будинок органної музики * Харків

Kategorie : České "stopy" na Ukrajině
Okres : Charkivská městská rada
Poznámky : 
16.5.2011 18:38 -
Uspenský chrám, 1771-1777 * Zvonice, 1821-1844. Chrám varhanní hudby, Charkiv

No: 380 - Альтанка-фонтан "Дзеркальний струмінь", 1947 * Харків

Kategorie : Ostatní
Okres : Charkivská městská rada
Poznámky : 
16.5.2011 18:38 -
Altánek-fontána " Zdrcadlový pramen", 1947 * Charkiv