Pobyt ve Francii v ubytovně JEKY

     Další ze zájezdů, který jsme absolvovali s JEKOU. Toto je zatím nejpovedenější zájezd, který jsme s JEKOU zažili.
Nemalou zásluhu na kvalitě zájezdu má pan Erik z Francouzské pobočky, který nám pomohl pozměnit předem připravený program k naší větší spokojenosti.