Obrazem v Ostřihomi (Esztergom)

Katedrála sv. Vojtěcha v Ostřihomi (ostřihomská basilika), pohled zepředu. Kupole by měla být vysoká 100 m. Je postavena v klasicistním slohu.
Pohled zezadu.
Pohled zezadu.
Pohled zepředu od parkoviště.
ŽD8 před vchodem do katedrály.
Krypta v katedrále.
V kryptě jsme narazili na vývojovou fázi českého lva. Všimněte si, že zde zatím drží hvězdu v tlapách. Teprve později se mu přestěhovala na hlavu.
Zde nás zaujal erb na skle, který nebyl příliš patrný. Tak jsme se pokusili o fotografii, kde osvětlen bleskem trochu vynikl.
Hrobka Janose Czernocha.
Vstup do krypty.
Několik pohledů do lodi katedrály.
Vedle katedrály stojí klenotnice, která byla zavřená. V klenotnici by se měl nacházet takzvaný korunovační poklad - nejbohatší sbírka v Maďarsku.
Návštěva míst, kdy teprve na místě se zjistí, že je zavřeno, je u JEKY zcela běžná věc. A tvorba alibi již cestou v autobuse slovy, že se otvírací doba často mění, mě také příliš nenadchla. Kdybych byl vedoucí, a nebyl jsem schopen si zjistit otvírací doby sám, tak snad mohu využít maďarských kolegů JEKY.
Vedle bylo ještě vojenské muzeum. Před vchodem do muzea bylo několik zvonů a tak ŽD8 neodolala a vyfotila se s jedním z nich.
Pohled na křížovou cestu s kapličku na protějším kopci. Tam jsme již nestačili dojít.