Obrazem v soutěsce

Cesta vedla z obce Dömös po značené cestě (v mapě červená čára s označením Z jako zelená) podél potoka až pod vrcholek Arpádvár, který jsme pak obešli a po žluté (v mapě značena jako S) a pak po silnici (v mapě žlutá čára), na druhém břehu potoka, se vrátili zpět.
Rozcestí červené a zelené značky, my jsme pokračovali po zelené silnějším potokem vpravo.
Před námi několik kolegyň stoupá prvním vodopádem.
ŽD8 na řetězu při výstupu vzhůru.
Poslední místo, kde se ještě ŽD8 smála.
Detail závěru výstupu.
A již je nahoře.
Při cestě zpět jsme potkali tuto kytičku. Protože jsme si nebyli jisti, co to je, tak jsme si ji vyfotili a posléze nám odbornice na květenu sdělila, že je to devětsil.
Tento domeček na konci údolí splňuje představy ŽD8 o vlastním domě.