Gratulace novomanželům

Svědci - moje sestra
a můj švagr
nebo taky z jiného pohledu:
bratr mé ženy
a švargová mé ženy
Maminka
Jirka, manžel mé maminky
Tchýně
A ještě jednou tchýně
Babička mé ženy
Babička mé ženy,
pro jistotu ještě jednou.
Švagr,
ale není to bratr svědka i přesto,
že to je bratr mé ženy.
Moje babička
Moje babička s dědečkem
Dědeček
Strejda
Dcery mého bratrance
Pantáta Fanta
osoba s vysokou důležitostí,
měl na starosti přípravu prasete
a přepravu svatebčanů autobusem.
Erich
Babičky s dědečkem a svědky
odpočívají, než si to všichni odpřejí