Informace k pobytu v Poli


Vhodný oděv

Vhodný je společenský oděv na začátek akce - zámek Blatná.
Posléze pro zájemce, kteří se zúčastní zábavy na dvoře, doporučujeme trochu civilnější oděv vhodný k táborovému ohni a pečení zviřátka na rožni.


Ubytování

Pro nejbližší rodinné příslušníky jsou připraveny pokoje. Je však pravděpodobné, že i tak bude počet ubytovaných převyšovat počet lůžek, proto někteří budou včas informováni, aby se připravili na spánek na přistýlce nebo karimatce ve spacáku.


Všichni ostatní mají možnost přenocovat ve spacáku
(pokud pomýšlejí na spánek)

Toto ubytování však nenabízí žádný tepelný komfort,
neboť záleží pouze na počasí, jaká bude teplota v těchto ubytovacích prostorech.


Lze si postavit stan na sadě, pokud chcete mít trochu soukromí,
nebo se dá přespat na seně ve stodole,
nebo na pódiu
a případně můžete přenocovat na místě, kam dojdete, popř. doplazíte se

V tomto případě však odmítáme nést zodpovědnost za újmy na zdraví,
ke kterým by mohlo případně dojít.